คณะ ICT จัดอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานในสำนักงานคณะ "ICT Secretary Official Short course Training Serie

17/12/2563 9:25:33น. 341
ICT Secretary Official Short course Training Series
             เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องศึกษาค้นคว้า 1 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบหมายให้ นายวรินทร ซอกหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานในสำนักงานคณะ ในหัวข้อ "ICT Secretary Official Short course Training Series" ให้แก่บุคลากรสายบริการภายในคณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนความรู้จากวิทยากร ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นในองค์กรแนวทางแก้ไข และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบกิจกรรมจะจัดอบรมทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยใช้เวลาอบรมคอร์สละประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 10 คอร์ส โดยจะมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมอบรมอีกด้วย


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สำนักงานเลขานุการคณะ ICT   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวรินทร ซอกหอม   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
17/12/2563 9:25:33น. 341
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT จัดอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานในสำนักงานคณะ "ICT Secretary Official Short course Training Serie

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน