คณะสหเวชศาสตร์ มอบรางวัลให้กับสองนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2563

17/12/2563 11:25:24น. 1376
คณะสหเวชศาสตร์ มอบรางวัลให้กับสองนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2563

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแก่บุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภายใต้โครงการ “โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดหลัก (Super KPI) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม” โดยมีบุคลากรที่ได้รับรางวัลจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 

ผศ.ดร.ทนพ.สิทธิชัย ปัญญาใส ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติสูงสุด โดยมีจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติมากถึง 8 หัวเรื่อง และ

ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ที่มีผลรวมค่า Impact Factor ของงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติสูงสุด จากผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติในควอไทล์ที่ 1-2 จำนวน 4 หัวเรื่อง

โดยการมอบรางวัลในโครงการดังกล่าวเป็นการแสดงความยินดีในความทุ่มเททำวิจัยด้วยวิริยะอุตสาหะ สามารถนำมาเป็นแบบอย่างด้านการวิจัย และยกระดับการวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์สู่ความเป็นสากล     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.ทนพ.เสริม สุรพินิจ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ทนพ.เสริม สุรพินิจ   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   
17/12/2563 11:25:24น. 1376
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ มอบรางวัลให้กับสองนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2563

#นักวิจัยดีเด่น #คณะสหเวชศาสตร์ #วิจัยระดับนานาชาติ
#sdg4 #sdg9 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน