คณะ ICT ประชุม MOU แอปพลิเคชันอาสาสมัครคุมประพฤติบนมือถือ ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา 18/12/2563 10:13:16น. 239

MOU แอปพลิเคชันอาสาสมัครคุมประพฤติบนมือถือ
             เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ด้านวิชาการและการพัฒนางาน หัวข้อ “การร่วมกันเสนอโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันการรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครคุมประพฤติบนมือถือ”ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา โดยมีนางสาวจิรารัตน์ ฟองการ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ


 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/12/2563 10:13:16

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน