คณะนิติศาสตร์ได้มอบทุนหนังสือวิญญูชนให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 18/12/2563 15:27:52น. 308

คณะนิติศาสตร์ได้มอบทุนหนังสือวิญญูชนให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น ณ ห้องศาลจำลอง อาคารเรียนรวม คณะนิติศาสตร์ อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการสอนและพัฒนาคุณภาพนิสิต ตัวแทนคณะนิติศาสตร์ได้มอบทุนหนังสือวิญญูชนให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ จำนวนชั้นปีละ 5 ทุน รวมทั้งสิ้น 20 ทุน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักพิมพ์วิญญูชน ซึ่งมอบทุนหนังสือแก่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาในทุกๆภาคการศึกษา 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.พลอยขวัญ เหล่าอมต   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/12/2563 15:27:52

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน