คณะนิติศาสตร์ได้มอบทุนหนังสือวิญญูชนให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

18/12/2563 15:27:52น. 899
คณะนิติศาสตร์ได้มอบทุนหนังสือวิญญูชนให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น ณ ห้องศาลจำลอง อาคารเรียนรวม คณะนิติศาสตร์ อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการสอนและพัฒนาคุณภาพนิสิต ตัวแทนคณะนิติศาสตร์ได้มอบทุนหนังสือวิญญูชนให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ จำนวนชั้นปีละ 5 ทุน รวมทั้งสิ้น 20 ทุน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักพิมพ์วิญญูชน ซึ่งมอบทุนหนังสือแก่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาในทุกๆภาคการศึกษา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.พลอยขวัญ เหล่าอมต   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
18/12/2563 15:27:52น. 899
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ได้มอบทุนหนังสือวิญญูชนให้แก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

##มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะนิติศาสตร์ #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน