คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา นำร่อง สร้างนวัตกรชาวบ้านในการถ่ายทอดความรู้และดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรจากพื้นถิ่น

23/12/2563 10:49:03น. 716
คณะสหเวชศาสตร์

     มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการและนวัตกรรม ให้ความรู้ด้านการนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาเบื้องต้น ณ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพชุมชนวัดแม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 


คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา นำร่อง สร้างนวัตกรชาวบ้านในการถ่ายทอดความรู้และดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรจากพื้นถิ่น

 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กล่าวว่า “ คณะสหเวชศาสตร์ มุ่งเน้นการบริการวิชาการสู่ชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์กับปณิธานของมหาวิทยาลัย “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” โดยเฉพาะกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นการนำร่องด้านการบริการวิชาการด้านสมุนไพร ที่จะทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ผ่านการให้ความรู้ของคณะสหเวชศาสตร์ ทำให้เกิดประโยชน์ในด้านการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายด้วยสมุนไพร และสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในเชิงพานิชย์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วย ”


คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา นำร่อง สร้างนวัตกรชาวบ้านในการถ่ายทอดความรู้และดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรจากพื้นถิ่น

   

 ดร.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการและนวัตกรรม กล่าวว่า “กิจกรรมในวันนี้ ทั้งชุมชนและภาคีเครือข่าย จะมาร่วมกันทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากชุมชน อาทิ ยาดมสมุนไพร น้ำมันไพล และ สบู่จากสมุนไพรเป็นต้น เพื่อสร้างนวัตกรรมชุมชนในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างนวัตกรชาวบ้านในการถ่ายทอดความรู้การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรอีกด้วย”


คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา นำร่อง สร้างนวัตกรชาวบ้านในการถ่ายทอดความรู้และดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรจากพื้นถิ่น


 นายอุดร คำเบ้า ประธานศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพชุมชนวัดแม่สุก กล่าวว่า “กิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการสร้างองค์ความรู้ด้านสมุนไพรสู่ชุมชน ในฐานะประธานกลุ่มฯ ยังอยากมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ที่ได้วันนี้ สู้ชุมชนอื่น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสุขภาพ เพราะถือว่าอำเภอแม่ใจ มีจำนวนผู้สูงอายุที่มากขึ้น บวกกับถ้าหากได้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่มีอยู่ในพื้นถิ่น สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้อีกหนึ่งช่องทาง และสร้างเป็นแบรนด์สินค้า ผ่านการรวมกลุ่มของชุมชน ก็จะดีไม่น้อยที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชน และทำให้ผุ้สูงอายุที่นี่มีกิจกรรมและความรู้ในการใช้สมุนไพรได้ดีอีกด้วย”


คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา นำร่อง สร้างนวัตกรชาวบ้านในการถ่ายทอดความรู้และดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรจากพื้นถิ่น

     

กิจกรรมในวันนี้ นอกจากชุมชนจะได้รับความรู้ในการสร้างผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในชุมชนแล้ว ยังสามารถสร้างเป็นอาชีพ สู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้อีกด้วย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนอกจากจะบริการวิชาการสู่ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่มาจากมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นการสร้างนวัตกรชุมชน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดี สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 


คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา นำร่อง สร้างนวัตกรชาวบ้านในการถ่ายทอดความรู้และดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรจากพื้นถิ่น


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
23/12/2563 10:49:03น. 716
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา นำร่อง สร้างนวัตกรชาวบ้านในการถ่ายทอดความรู้และดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรจากพื้นถิ่น

#คณะสหเวชศาสตร์ #1คณะ1ชุมชนนวัตกรรม
#sdg1 #sdg2 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน