คณะ ICT ส่งมอบแผนที่และข้อมูลด้านการใช้น้ำภาคการเกษตร เทศบาลตำบลแม่กา

23/12/2563 17:52:20น. 365
ส่งมอบแผนที่และข้อมูลด้านการใช้น้ำภาคการเกษตร
            เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สรุปผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID19) ระยะที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 และเสริมสร้างศักยภาพ ให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน
           โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ลงพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อส่งมอบแผนที่แนวเขตหมู่บ้านในตำบลแม่นาเรือ และข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์การสำรวจความต้องการใช้น้ำภาคการเกษตรในช่วงหน้าแล้งของเกษตรในจังหวัดพะเยา จากที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ในตำบลแม่กา ซึ่งมี ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่กาพร้อมผู้บริหาร รับมอบแผนที่และข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขและพัฒนาชุมชนได้อย่างตรงจุดต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
23/12/2563 17:52:20น. 365
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT ส่งมอบแผนที่และข้อมูลด้านการใช้น้ำภาคการเกษตร เทศบาลตำบลแม่กา

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน