มหาวิทยาลัยพะเยา และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ลงนามบันทึกความเข้าใจ “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา”

24/12/2563 11:35:29น. 1378
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ“ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา” (MOU) กับ คุณอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ นับเป็นความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาและจัดการหลักสูตรด้านมาตรวิทยาและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพให้แก่นิสิต บุคลากร รวมถึงบุคลากรภายนอกที่มีความสนใจ ร่วมกันพัฒนางานวิจัยด้านมาตรวิทยาและถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม รวมทั้งร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมในการลงนาม ณ ห้องห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
24/12/2563 11:35:29น. 1378
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ลงนามบันทึกความเข้าใจ “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา”

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน