โครงการวิทย์-แพทย์สัญจร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

24/12/2563 15:19:31น. 1150
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ออกแนะแนวสัญจรให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย ดร.นิศรา บุญเกิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา และ ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ร่วมกับนักวิชาการศึกษา นายจักร์พงศ์ ธุระพ่อค้า คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

ต่อด้วยการเปิดบูธเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ และมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 

จากนั้นในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ได้ออกแนะแนว ณ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา และโรงเรียนชุมแสงชนูทิศจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา และโรงเรียนการุ้งวิทยาคมจังหวัดอุทัยธานี และปิดท้ายวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวนิภาพร ตันเครือ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวนิภาพร ตันเครือ   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   
24/12/2563 15:19:31น. 1150
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการวิทย์-แพทย์สัญจร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #แนะแนวสัญจร
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน