กิจกรรมติดตามความก้าวหน้า การเขียนบทความวิจัย / บทความวิชาการ 29/12/2563 11:36:49น. 299

กิจกรรมติดตามความก้าวหน้า การเขียนบทความวิจัย / บทความวิชาการ

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล พี่เลี้ยงนักวิจัยทีม White Swan จัดกิจกรรม ติดตามความก้าวหน้าการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ ของนักวิจัยในสังกัดทีมดังกล่าวฯ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตีพิพม์ผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมการนำเสนอความก้าวหน้า จำนวน 9 คน แบ่งการนำเสนอและรายงานผลเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1) บทความวิจัย/บทความวิชาการระดับนานาชาติ และ 2) บทความวิจัยระดับชาติ พร้อมกันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล ยังได้จัดกิจกรรมการแลกของขวัญ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมนักวิจัยได้มีกำลังใจในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการต่อไป ทีม White Swan เป็น 1 ใน 3 ทีมพี่เลี้ยงนักวิจัย จากโครงการ Workshop เตรียมความพร้อมนักวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ผลงานการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและผลักดันนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์ให้มีผลงานการตีพิมพ์ฯ ในระดับสาหกล สร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับนักวิจัย คณะ และมหาวิทยาลัยพะเยา                                     

ภาพ / ข้อมูล : นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/ 

facebook twitter line


ภาพ :   นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/12/2563 11:36:49

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน