คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนา 30/12/2563 9:58:39น. 302

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านด้วย 2 กิจกรรม: 1.กิจกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยว และ 2.การศึกษาออกแบบการพัฒนาพื้นที่วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และยกระดับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน และพื้นที่บริเวณโดยรอบ รวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงกิจกรรม การเรียนรู้ นันทนาการ และท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวฯ ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (ล้านนาตะวันออก) ปีงบประมาณ 2563

การดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จและมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเรียบร้อย ทั้งนี้ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้รับมอบเอกสารการดำเนินงานและเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลัง งานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศน์ศาสตร์ พร้อมคณะทำงานรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา


    

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายกฤษณะ วิรัตน์เกษม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/12/2563 9:58:39

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน