โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพะเยา 31/12/2563 16:02:23น. 225

เครือข่ายศิษย์เก่า
งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น ระหว่่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยาให้เข้มแข็ง ซึ่งมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านศิษย์เก่า รวมถึงการใช้งานระบบฐานข้อมูลของศิษย์เก่าของคณะและส่วนกลาง โดยมีกลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการ 


 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/12/2563 16:02:23

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน