สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในโอกาสหารือการขับเคลื่อนพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ 5/1/2564 15:25:09น. 346

UPITI

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ต้อนรับนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหารือและเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงานในระยะเวลา 7 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงการเตรียมความพร้อมของเมืองพะเยาในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO (UNESCO Global Network of Learning City) และในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีการหารือถึงแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการในท้องถิ่น และการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในชุมชนของจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง    

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/1/2564 15:25:09

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน