สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในโอกาสหารือการขับเคลื่อนพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้

5/1/2564 15:25:09น. 3579
UPITI

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ต้อนรับนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหารือและเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงานในระยะเวลา 7 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงการเตรียมความพร้อมของเมืองพะเยาในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO (UNESCO Global Network of Learning City) และในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีการหารือถึงแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการในท้องถิ่น และการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในชุมชนของจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
5/1/2564 15:25:09น. 3579
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในโอกาสหารือการขับเคลื่อนพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้

#มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UniversityofPhayao #UPITI
#sdg9 #sdg10 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน