ผู้บริหาร คณะสหเวชศาสตร์ เข้าพบ ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอรับนโนบายการบริหารงานคณะฯ

11/1/2564 21:28:56น. 494
ผู้บริหาร คณะสหเวชศาสตร์ เข้าพบ ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อ วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมานี้ ระหว่างเวลา ๑๕:๐๐-๑๕:๓๐ น. ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีฯ ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร อ.ดร.กภ.สุดารัตน์ สังฆะมณี รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนาวิชาการและความเป็นสากล อ.ดร.กภ.ปาจรีย์ มาน้อย รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ อ.ดร.ทนพญ.ศุภกัญญา ลาสม ผู้ช่วยคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าพบ รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ ด้วยการมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรแม่สุก จาก ผลงาน ๑ คณะ ๑ นวัตกรรมชุมชน ของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ดำเนินงานร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพชุมชนวัดแม่สุกน้ำล้อม ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา พร้อมกับขอรับนโนบายการบริหารงานคณะฯ ตามวิสัยทัศน์ ของท่านอธิการฯ โดยเฉพาะ ด้านการให้บริการวิชาชีพของคณะสหเวชศาสตร์ ที่จะสามารถใช้เป็นฐาน ในการเรียนรู้และการวิจัย สำหรับนิสิตและคณาจารย์ โดยมีชุมชนเป็นฐาน ของทั้ง ๒ วิชาชีพ ได้แก่ กายภาพบำบัด และ เทคนิคการแพทย์ ตามวิสัยทัศน์ ที่ว่า คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำปัญญาแห่งวิชาชีพ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนสู่สากล” โดย เน้นที่ ชุมชนผู้สูงอายุ เป็นหลัก ต่อไป

 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Yuttana Mundee   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   
11/1/2564 21:28:56น. 494
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้บริหาร คณะสหเวชศาสตร์ เข้าพบ ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอรับนโนบายการบริหารงานคณะฯ

#คณะสหเวชศาสตร์
#sdg3 #sdg4 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน