นิสิตและอาจารย์คลินิกกฎหมาย ประชุมผ่านระบบ Zoom ร่วมกับนิสิตฝึกงานและอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย 12/1/2564 15:06:59น. 159

นิสิตและอาจารย์คลินิกกฎหมาย ประชุมผ่านระบบ Zoom ร่วมกับนิสิตฝึกงานและอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย

นิสิตและอาจารย์คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยอาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต อาจารย์ปิยอร เปลี่ยนผดุง อาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร และอาจารย์วรลักษณ์ เมืองชู ประชุมผ่านระบบ Zoom ร่วมกับนิสิตฝึกงานและอาจารย์ Mandy Shircore คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการจัดการการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564   

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.พลอยขวัญ เหล่าอมต   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/1/2564 15:06:59

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน