คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธี " วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช " 18/1/2564 12:10:11น. 251

วันที่ 18 มกราคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธี " วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช " ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธี " วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช " ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นำโดยรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย พร้อมนักวิชาการศึกษา นายจักร์พงศ์ ธุระพ่อค้า เข้าร่วมพิธีดังกล่าวฯ

โดยกิจกรรมนี้ เป็นวันสำคัญของชาติไทย (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ครั้งที่ 4 กิจกรรมวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายใต้ Super KPI คุณลักษณะความเป็นไทยที่ได้รับการส่งเสริม (Aesthetics of Thainess) มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของชาติไทยให้แก่บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และสนับสนุนจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรให้มีวัฒนธรรมไทย โดยได้มีการจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวนมหาราช
 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/1/2564 12:10:11

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน