SEEN ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการ สำนักงานสีเขียว Green office ให้กับสำนักงานวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

26/1/2564 11:06:54น. 1763
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 บุคลากรของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย นายณรงค์ฤทธิ์ อมรินทร์ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยด้วยบุคลากรวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นวิทยากรในการบรรยายโครงการ สำนักงานสีเขียว Green office ในหัวข้อ “การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว” เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม Department of Environment Quality Promotion (DEQP) ณ ห้องประชุม R206 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายณรงค์ฤทธิ์ อมรินทร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายณรงค์ฤทธิ์ อมรินทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
26/1/2564 11:06:54น. 1763
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการ สำนักงานสีเขียว Green office ให้กับสำนักงานวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

#University of Phayao #seenup
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน