คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการบริการวิชาการ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับอย่างง่าย

26/1/2564 19:32:45น. 1746
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการบริการวิชาการหัวข้อเรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดั
วันที่ 23 มกราคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบริการวิชาการหัวข้อเรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับอย่างง่าย” ณ ตึกคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยากรโดย คุณอรรถพล ตลึงจิตร ประธานวิสาหกิจชุมชนเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชครบวงจรจังหวัดเชียงราย เจ้าของธุรกิจ Growth Up Laboratory


โดยภายในงาน มีหัวข้อการบรรยาย ภาคทฤษฎี เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การผลิตพืชในสภาพปลอดเชื้อเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการผลิตต้นพันธุ์พืชเศรษฐกิจ การผลิต การบริหารจัดการและการตลาดเพื่อการส่งออกไม้ดอกไม้ประดับที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและภาคปฏิบัติเป็นการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคนิคการฟอกฆ่าเชื้อและการย้ายเนื้อเยื่อลงขวด รวมไปถึงการอนุบาลต้นอ่อน โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเริ่มต้นธุรกิจการขยายพันธุ์พืชแบบต้นทุนต่ำด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมไปถึงการต่อยอดเพื่อพัฒนาธุรกิจทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพิ่มศักยภาพในการผลิตพืชเพื่อส่งออก
     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
26/1/2564 19:32:45น. 1746
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการบริการวิชาการ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับอย่างง่าย

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #university of phayao
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน