คณะวิทยาศาสตร์ คว้าเหรียญทอง โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม เครื่องผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10

28/1/2564 11:55:24น. 1105
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 28 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทน รับรางวัลเหรียญทอง 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนตำบลจุนแบบมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางสังคม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากการทำงานแบบบูรณาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ (หัวหน้าโครงการ) ดร.นิยม โฮ่งสิทธิ์ ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ ดร.รณกร สร้อยนาค และผศ.ดร.บังอร สวัสดิ์สุข ซึ่งทำงานร่วมกับหมู่บ้านสร้อยศรีพัฒนา เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา นำโดย นายสุภชัย ศูนย์กลาง (นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจุน) นายอารัญ น้อยเอ้ย (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16 หมู่บ้านสร้อยศรีพัฒนา) นางภัทรจารินทร์ คุณารูป และนางบัณทิยา ตาแก้ว ก่อให้เกิด 1) Learning and innovation platform สำหรับการบริหารจัดการขยะชุมชนตำบลจุนแบบมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางสังคม จำนวน 1 platform 2) นักวิจัยชาวบ้าน/นวัตกรชาวบ้าน 60 คน 3) นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 2 นวัตกรรม ได้แก่ เครื่องผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์และเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำหมักชีวภาพ และนวัตกรรมทางสังคมอีก 1 นวัตกรรม และ 4) มีกระบวนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
28/1/2564 11:55:24น. 1105
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ คว้าเหรียญทอง โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม เครื่องผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg1 #sdg3 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน