คณะเกษตรศาสตร์ฯ คว้าเหรียญทองโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม " พัฒนาแหล่งการผลิตลิ้นจี่คุณภาพในจังหวัดพะเยา "

28/1/2564 14:27:04น. 1189
คณะเกษตรศาสตร์ฯ คว้าเหรียญทองโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม " พัฒนาแหล่งการผลิตลิ้นจี่คุณภาพในจังหวัดพะเยา "

วันที่ 28 มกราคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้าเหรียญทองโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม " พัฒนาแหล่งการผลิตลิ้นจี่คุณภาพในจังหวัดพะเยา ด้วยมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเกษตรกร " นำโดยรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก เป็นผู้แทน รับรางวัลเหรียญทอง 1 คณะ 1 นวัตกรรมชุมชน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ University Impact Rankings ” เป็นการจัดในรูปแบบ Online Conference เป็นครั้งแรก โดยได้เริ่มการนำเสนอผลงานวิจัยระหว่างวันที่ 25 - 28 มกราคม 2564 มีผลงานวิจัยจากนักวิจัยทั่วประเทศ ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ฯ ดำเนินงานร่วมกับชุมชน ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยโครงการนี้มีทีมคณะดำเนินงานดังนี้ 1.ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, 2.ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล, 3.ดร.บุญร่วม คิดค้า  เป้าหมายของโครงการนี้เป็นการสร้างระบบการผลิตลิ้นจี่ที่ปลอดภัย และได้ผลผลิตลิ้นจี่คุณภาพ เกรด AA ที่ปลอดภัย โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการปฏิบัติที่ได้ในการจัดการฟาร์มเพื่อการผลิตลิ้นจี่คุณภาพ ด้วยมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ตั้งแต่การจัดการดิน การจัดการธาตุอาหารพืช การจัดการศัพตรูพืชแบบผสมผสาน และการใช้ชีววิธี ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี การจัดการผลผลิตทั้งก่อนและหลังเก็บเกี่ยว รวมถึงการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในผลผลิต และตรวจคุณภาพลิ้นจี่        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
28/1/2564 14:27:04น. 1189
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ คว้าเหรียญทองโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม " พัฒนาแหล่งการผลิตลิ้นจี่คุณภาพในจังหวัดพะเยา "

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University Of Phayao
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg9 #sdg11 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน