บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

28/1/2564 14:34:07น. 1040
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการพิจารณาจากผลงานตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล Scopus และ TCI งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลาเจียก คณะวิทยาศาสตร์ (อันดับที่ 1)
2. ผศ.ดร.อัยเรศเอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ (อันดับที่ 2)
3. นายณัฐวุฒิ พลอาสา คณะวิทยาศาสตร์ (อันดับที่ 5)


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
28/1/2564 14:34:07น. 1040
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน