คณะสถาปัตย์ ม.พะเยาร่วมเทศบาลเมืองพะเยาเปิดโครงการย้อนรำลึกถึงพะเยารามา 1/2/2564 16:05:37น. 260

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา  พะเยารามา

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยาร่วมเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมเปิดโครงการย้อนรำลึกถึงพะเยารามา 2516-2564 ณ พะเยารามา โดยมี นางสาวจุฬาสินี โรจนกุลกำจร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพะเยา รศ.จันทนี เพชรานนท์ คณบดีและ อาจารย์เกียรติศักดิ์ ใสสอาด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต อาจารย์ทวี เสรีวาศ ประธานหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ ทั้งนี้มีอาจารย์ปวิน ระมิงวงค์ ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวและนำนิสิตสาขาศิลปะและการออกแบบ ชั้นปีที่ 2 และ ปี 3 ร่วมแสดงผลงานในหัวข้อย้อนรำลึกถึงโรงภาพยนตร์พะเยารามา และนำผลงานของนิสิตเก่าของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ร่วมแสดงงานด้วย    

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittikun.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/2/2564 16:05:37

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน