ขอเชิญส่งผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(โลโก้) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

4/2/2564 21:21:07น. 1609
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

        คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(โลโก้) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 6,000 บาท

        1. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

            นักเรียน นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป

        2. ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การประกวด

            2.1 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ 1-2 แบบแล้วแต่ความสมัครใจ

            2.2 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงตราสัญลักษณ์(โลโก้) ของผู้อื่น หากพบภายหลังว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสิทธิ์ทันที

            2.3 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน

            2.4 ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

            2.5 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

        3. หลักเกณฑ์ในการให้คะแนน

            3.1 ผลงานมีความโดดเด่น จดจำจ่าย น่าสนใจ มีความสวยงามและครบถ้วนขององค์ประกอบ 40 คะแนน

            3.2 การสื่อให้เห็นความทันสมัย นวัตกรรมรูปแบบใหม่ และความเป็นสากลอย่างชัดเจน 30 คะแนน

            3.3 การสื่อให้เห็นความเป็นเอกลักษณ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาอย่างชัดเจน 30 คะแนน

        4. การส่งผลงานตราสัญลักษณ์(โลโก้) เข้าร่วมประกวด     

            4.1 ไฟล์ภาพผลงานต้นฉบับ จัดทำเป็นไฟล์นามสกุล .PSD หรือ .AI โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI และมีขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า 2 Megapixel

            4.2 ไฟล์เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ส่งผลงาน จัดทำเป็นไฟลน์นามสกุล .PDF

                  1) ชื่อ -สกุล, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์

                  2) อธิบายแนวคิดในการออกแบบ(ไม่จำกัดจำนวนหน้า)

            4.3 อัปโหลดไฟล์ข้อมูล (ข้อ 4.1 และ ข้อ 4.2) บน Google Drive หรือ One Drive และทำการแชร์ลิงค์มายัง Facebook: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

        5. กำหนดการดำเนินงานระยะเวลา

            5.1 ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น.

            5.2 คณะกรรมการตัดสินในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

            5.3 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.dentistry.up.ac.th  และ Facebook: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

        6. รางวัลในการประกวด

            รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

            รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

            รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

        7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

            หมายเลขโทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 4713 นายปรัชญดล รัตนสุวรรณ นักประชาสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาfacebooktwitterline


ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   
4/2/2564 21:21:07น. 1609
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอเชิญส่งผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(โลโก้) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน