ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

5/2/2564 16:56:45น. 948
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
        เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้มอบหมายให้บุคลากร ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จำนวน 13 คน เข้าร่วมการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น จำนวน 6 ฐานข้อมูล ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 1 ฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลซึ่งบอกรับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลประกอบการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและการวิจัย สำหรับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ประกอบด้วย Academic Search Ultimate, Applied Science & Technology, Art & Architecture Complete, EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text, Food Science Source และ Legal Source โดยมีวิทยากรจากบริษัท EBSCO เป็นผู้แนะนำการใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าว


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
5/2/2564 16:56:45น. 948
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

#อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น #อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ #สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ #วิจัย #ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ #SDG4 #SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน