คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ " การจัดทำแผนธุรกิจเกษตรและอาหาร " ผ่าน ZOOM Meeting

8/2/2564 10:09:30น. 1101
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ " การจัดทำแผนธุรกิจเกษตรและอาหาร " ผ่าน ZOOM Meeting

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " การจัดทำแผนธุรกิจเกษตรและอาหาร " ผ่าน ZOOM Meeting วิทยากรโดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม (ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.) เป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการในศตวรรษที่ 21 โดยมีหัวข้อการบรรยายอยู่ 2 หัวข้อหลัก ๆ คือ Innovation Essentials และ Business Model Generation บูรณาการการจัดการเรียนการสอนของกิจการนิสิตที่เน้นผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะ สร้างความเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรและอาหาร และนักนวัตกร โดยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถมีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
8/2/2564 10:09:30น. 1101
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ " การจัดทำแผนธุรกิจเกษตรและอาหาร " ผ่าน ZOOM Meeting

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #university of phayao
#sdg4 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน