ม.พะเยา เปิดรับสมัครเรียนปริญญาตรี TCAS 64 รอบ 2 Quota แล้ววันนี้!!

11/2/2564 15:16:01น. 1900
TCAS 64รอบ 2
           มหาวิทยาลัยพะเยา กระจายโอกาสทางการศึกษา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน หรือสถานศึกษาในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ หรือผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี (TCAS 64) รอบที่ ๒ Quota รับสมัครทั่วประเทศ จำนวน ๔,๒๖๕ คน ตามตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา และเกณฑ์การรับ (คลิกตารางแสดงสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร)
           นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com และสมัครผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ระหว่างวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร ๒๐๐ บาท ตามใบแจ้งชำระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ทั้งนี้ ไม่ต้องส่งเอกสารใบสมัครให้กับมหาวิทยาลัยโดยสามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัครได้หลังจากชำระค่าสมัครแล้ว ๒ วันทำการ (แนบสำเนาเอกสารใบแสดงผลการเรียน Upload ไฟล์เอกสาร ผ่านระบบรับสมัคร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โทร ๐ ๕๔๖๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๒๖๐-๓ หรือที่เว็บไซต์ http://admission.up.ac.th

 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา / ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
11/2/2564 15:16:01น. 1900
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


ม.พะเยา เปิดรับสมัครเรียนปริญญาตรี TCAS 64 รอบ 2 Quota แล้ววันนี้!!

#TCAS64รอบ 2
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน