บัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ ICT จัดอบรมนิสิต “การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการ agile, scrum และ docker”

15/2/2564 14:54:48น. 212
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะ ICT ม.พะเยา
       เมื่อวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง ICT 1102 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อ “การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการ agile, scrum และ docker” ซึ่งเป็นแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบใหม่ ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นิสิตเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจากผู้ประกอบการไอทีชั้นนำ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

      โดยมี คุณนิธิภัทร์ โล้วิชากรติกุล ,คุณนภดล ลานเงิน และคุณบุรี เป้าต้น จาก บริษัท ไอเกียกีค จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่ง เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการ agile, scrum และ docker” จากนั้นมีการแบ่งกลุ่มทำ workshop เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนแนวคิด และข้อเสนอแนะภายในกลุ่ม


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายธวัชชัย แสนแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
15/2/2564 14:54:48น. 212
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ ICT จัดอบรมนิสิต “การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการ agile, scrum และ docker”

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน