บัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ ICT จัดอบรมนิสิต “การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการ agile, scrum และ docker” 15/2/2564 14:54:48น. 102

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะ ICT ม.พะเยา
       เมื่อวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง ICT 1102 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา หัวข้อ “การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการ agile, scrum และ docker” ซึ่งเป็นแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบใหม่ ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นิสิตเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจากผู้ประกอบการไอทีชั้นนำ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

      โดยมี คุณนิธิภัทร์ โล้วิชากรติกุล ,คุณนภดล ลานเงิน และคุณบุรี เป้าต้น จาก บริษัท ไอเกียกีค จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่ง เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการ agile, scrum และ docker” จากนั้นมีการแบ่งกลุ่มทำ workshop เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนแนวคิด และข้อเสนอแนะภายในกลุ่ม


  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายธวัชชัย แสนแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/2/2564 14:54:48

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน