คณะเกษตรศาสตร์ฯ สาขาสัตวศาสตร์ ออกพื้นที่ติดตั้งบ่อแก๊ชชีวภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านครัวเรือน

16/2/2564 9:55:39น. 1331
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ออกพื้นที่ติดตั้งบ่อแก๊ชชีวภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านครัวเรือน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ออกพื้นที่ติดตั้งบ่อแก๊ชชีวภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านครัวเรือน ณ ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย


ได้รับสนับสนุนทุนบริการวิชาการ จาก วช. โดยมี ดร.สุรย์พร แสงวงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย, รศ.ดร.โชค โสรัจกุล ที่ปรึกษาโครงการ ให้กับเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โดย “แก๊ชชีวภาพ” คือก๊าซที่เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ เช่นจากคน สัตว์ พืชและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่ตายลงแล้วถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์กลุ่มหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ได้ โดยไม่ต้องอาศัยออกซิเจน (Anaerobic Prices) ซึ่งในขณะที่ทำการย่อยสลายอยู่นั้น จะเกิดก๊าซขึ้นกลุ่มหนึ่งที่เรียกโดยรวมว่า “แก๊ชชีวภาพ” ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบด้วยก๊าซมีเทนเป็นหลัก ซึ่งมี คุณสมบัติติดไฟได้ ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส จึงสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ 

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายวิธี ขึ้นกับว่าเราได้ก๊าซจากกระบวนการผลิตมากน้อยเพียงใด เช่น นำใช้ในการให้พลังงานความร้อน ใช้เป็นก๊าซหุงต้มและให้แสงสว่างในครัวเรือน ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ และยังได้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นผลพลอยได้    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
16/2/2564 9:55:39น. 1331
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ สาขาสัตวศาสตร์ ออกพื้นที่ติดตั้งบ่อแก๊ชชีวภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านครัวเรือน

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg4 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน