คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินงานให้บริการวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและกลุ่มเกษตรกร

19/2/2564 14:55:40น. 826
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินงานให้บริการวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและกลุ่มเกษตรกร
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินงานให้บริการวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอปง จังหวัดพะเยา

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพ นิสิต และคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าร่วมให้บริการกิจกรรมการตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เสริมความรู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การป้องกันการหกล้ม สารเคมีในกลุ่มเกษตรกร การใช้สมุนไพรพื้นบ้านและลูกประคบ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวเมธินี หล้านามวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวเมธินี หล้านามวงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
19/2/2564 14:55:40น. 826
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินงานให้บริการวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและกลุ่มเกษตรกร

#คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #คณะสาธารณสุขศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #PHUP #UniversityofPhayao #สาสุขพะเยา #SDG4 #happyuniversity #UoEสูงวัยปลอดภัยไร้โรค #เกษตรกรปลอดภัยห่างไกลสาร
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน