คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ "การทำน้ำสลัด HOMEMADE และการทำขนมไดฟูกุ"

22/2/2564 18:33:33น. 873
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ "การทำน้ำสลัด HOMEMADE และการทำขนมไดฟูกุ"

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ "การทำน้ำสลัด HOMEMADE และการทำขนมไดฟูกุ" ณ อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ดร. ยุพารัตน์ โพธิเศษ สาขาความปลอดภัยทางอาหาร นางสาว นฤมล สุทะ และทีมนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและความปลอดภัยทางอาหาร เป็นผู้ดำเนินโครงการ


ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทฤษฎี บูรณาการการเรียนการสอนเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เพื่อประยุกต์ใช้และพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ผลิตผลตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และภาคเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ก่อเกิดบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดธุรกิจเกษตรและอาหาร อันจะเป็นแนวทางในการเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยกิจกรรมภาคเช้าจะเป็นการทำน้ำสลัด HOMEMADE วิทยากรโดย ดร. คุณากร ขัติศรี และ กิจกรรมภาคบ่ายเป็นการทำขนมไดฟูกุ วิทยากรโดย ดร. ยุพารัตน์ โพธิเศษ
      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
22/2/2564 18:33:33น. 873
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ "การทำน้ำสลัด HOMEMADE และการทำขนมไดฟูกุ"

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน