คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

24/2/2564 23:16:16น. 888
เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
        วันนี้ 24 ก.พ. 2564 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ หน่วยเสนอชื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

        โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เสนอชื่อ จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 63.16 ของจำนวนผู้มีสิทธิเสนอชื่อทั้งหมด ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เปิดหีบบัตรและแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ดังนี้
        1. ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์
        2. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิง วราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์
        3. ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์วิรัช พัฒนาภรณ์
        4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สัญญา เรืองสิทธิ์
        5. อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ

ซึ่งหลังจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะได้รวบรวมรายชื่อที่ถูกเสนอ โดยบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ส่งให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   
24/2/2564 23:16:16น. 888
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

#เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน