พิธีกวนข้าวทิพย์ โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงประจำปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยพะเยา

25/2/2564 15:19:05น. 380
โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี 2564
พิธีกวนข้าวทิพย์ โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงประจำปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยพะเยา

       โครงการตานเข้าใหม่ใส่บาตรหลวง ๒๕๖๔ และกิจกรรม”กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่สืบสานประเพณีตานข้าวใหม่ของจังหวัดพะเยา และเป็นการสนับสนุนให้นิสิตมีโอกาสจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดพะเยา สร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นด้วย
           เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกวนข้าวทิพย์ในโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานได้จัดการประกวดธิดาข้าวทิพย์ ด้วยการเสี่ยงทายพร้อมประกาศผล ๕ คนสุดท้ายเพื่อเป็นตัวแทนในการกวนข้าวทิพย์ในครั้งนี้ หลังจากนั้นอธิการบดีได้ทำพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ในพิธี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ทำการใส่เครื่องปรุงข้าวทิพย์ โดยมีธิดาข้าวทิพย์และรองธิดาข้าวทิพย์และรองทั้ง ๔ คน เป็นผู้กวนข้าวทิพย์จนแล้วเสร็จ โครงการตานเข้าใหม่ใส่บาตรหลวงประจำปี ๒๕๖๔ นี้จัดขึ้นโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้จัดขึ้น ณ เวทีอเนกประสงค์อาคารสงวนเสริมศรี


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง /ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต)   
เพิ่มข่าวโดย :   Rattanapong.tu@up.ac.th   
25/2/2564 15:19:05น. 380
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


พิธีกวนข้าวทิพย์ โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงประจำปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยพะเยา

##มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #กิจกรรมตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง #กวนข้าวทิพย์ถวายพระเจ้าตนหลวง #วัดศรีโคมคำ
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน