คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาตัวบ่งชี้

25/2/2564 21:33:53น. 1638
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาตัวบ่งชี้
        อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงมนพร มณี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานแผนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาตัวบ่งชี้ (OBE: Outcome Base Education) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมอบของที่ระลึกแก่ นายแพทย์สรวิช บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ ประธานหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 37 คน ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคาร 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานแผนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   
25/2/2564 21:33:53น. 1638
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาตัวบ่งชี้

#โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา #AUN QA #อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงมนพร มณี #ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ #นายแพทย์สรวิช บุญญฐี #ดร.สรายศ ร่าเริงใจ #ห้องเรียนออนไลน์


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน