อาจารย์และนิสิตหลักสูตรชีวเคมี ร่วมการแข่งขัน “Research to Market เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ รอบระดับประเทศ

1/3/2564 9:55:46น. 1362
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, R2M
          เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์และนิสิตหลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “Research to Market เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ รอบระดับประเทศ ครั้งที่ 8” โดยมีทีมนิสิต นักศึกษาตัวแทนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ นำเสนอเทคโนโลยีและผลงานวิจัยรั้วมหาวิทยาลัยต่อยอดสู่แผนธุรกิจจาก 22 ทีม 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศแบบ Live Streaming จากอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market - R2M) 2020” ครั้งที่ 8 เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้คิดค้นนวัตกรรม และนักศึกษา ได้นำผลงานวิจัยมาพัฒนาโดยอาศัยกลไกและการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผลักดันให้เกิดการต่อยอดและพัฒนางานวิจัย ตลอดจนเปิดช่องทางในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีให้กับนักวิจัยและนักศึกษาได้เรียนรู้การเริ่มต้นทำธุรกิจ เพิ่มเติมความรู้แก่นักศึกษาและนักวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนของนวัตกรรมและการทำการตลาดของธุรกิจ
          ดร. ธนพัฒน์ แพ่งเกษร อาจารย์ที่ปรึกษาทีม SHAKIT กล่าวว่าจากผลงานวิจัยข้างต้น ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ Shakit ชุดเตรียมดีเอ็นเอเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาและการวิจัย ที่ไม่ต้องอาศัยเครื่อง centrifuge ส่งผลให้ประหยัดเวลาของผู้ใช้งาน เนื่องจากนวัตกรรม SHAKIT มีกระบวนการที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ทำให้สกัดดีเอ็นเอได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดต้นทุนเป็น 2 เท่า ของตลาดสกัดดีเอ็นเอโดยเฉลี่ยซึ่งเทคโนโลยีแบบเดิมราคา 90 บาท เนื่องจากนวัตกรรม SHAKIT มีราคาที่ถูก เพียงแค่ 45 บาท ต่อ 1 ตัวอย่าง พร้อมทั้งประหยัดต้นทุนในเรื่องการซื้อเครื่อง Centrifuge ที่มีราคาที่สูงมาก ส่งผลให้ทางผู้ใช้ประหยัดต้นทุน และสามารถนำเงินไปทำในภาคส่วนอื่นได้มากขึ้น


สมาชิกในทีม SHAKIT ประกอบไปด้วยนิสิต 5 ท่าน จาก 3 คณะ ดังนี้
  1. นางสาวรัชฎาภรณ์ เขียวใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  2. นางสาวพรนภา สมศรี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  3. นายรัตพล จอมแปง คณะบริหารธุกิจและนิเทศศาสตร์
  4. นางสาววิปัสสนา ศรีจันทร์ คณะบริหารธุกิจและนิเทศศาสตร์
  5. นางสาวนิภาพร จันต๊ะวงค์ คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร
อาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่าน คือ
  1. ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกษร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  2. อ.กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ คณะบริหารธุกิจและนิเทศศาสตร์
ผลงาน
  1. ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน “Research to Market เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ รอบระดับภาคเหนือ
  2. เป็น 1 ใน 22 ทีม ที่เข้าร่วม การแข่งขัน “Research to Market เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ รอบระดับประเทศ    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกษร ข้อมูล, ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ ข่าว   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
1/3/2564 9:55:46น. 1362
Print Friendly and PDF

อาจารย์และนิสิตหลักสูตรชีวเคมี ร่วมการแข่งขัน “Research to Market เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ รอบระดับประเทศ

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ #R2M
#sdg4 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน