การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology and the 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering.”

1/3/2564 16:30:42น. 642
DAMT & NCON 2021

       

      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology and the 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering.” ร่วมกับ 7 สถาบัน ทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎชียงราย และมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 3 – 6 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ มุ่งหวังให้เกิดการสร้างโอกาสแก่นักวิจัย และนักเทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งนักวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีในปีนี้มีบทความเข้าร่วมนำเสนอมากว่า 100 บทความจากนักวิจัยและนักวิชาการหลายประเทศทั่วโลก

     ดูรายละเอียดการจัดงาน กำหนดการ พร้อมรายละเอียดลิงค์การเข้าร่วมได้ที...https://ict.up.ac.th/icdamt/2021

facebooktwitterline


ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
1/3/2564 16:30:42น. 642
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology and the 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering.”#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน