ม.พะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันพร้อมรับฟัง นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

2/3/2564 10:22:31น. 2153
อบรมพนักงานใหม่

วันที่ ๑ - ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิการบดี และ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของโครงการปฐมนิเทศบุคลากรในครั้งนี้ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์


สำหรับโครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่ได้รู้จักและได้เรียนรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาได้ดียิ่งขึ้น พร้อมให้บุคลากรรับทราบบริบทของมหาวิทยาลัย รวมทั้งรับทราบ และเข้าใจเรื่อง นโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน และเกิดเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกันให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น”


โครงการปฐมนิเทศบุคลากร


โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยในวันที่ ๑ มีนาคม ได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพะเยา ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) และในวันที่ ๒ มีนาคม ได้รับเกียรติจาก ดร.บรรจบ ปิยมาตย์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นวิทยากรเรื่อง “มหาวิทยาลัยพะเยาที่ฉันรัก” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย พนักงานสายวิชาการ จำนวน ๑๕ คน พนักงานสายสนับสนุน จำนวน ๕๕ คน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๑ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๑ คน โดยโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ แมลงปอ ฮอล แอนด์ การ์เด้น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา


โครงการปฐมนิเทศบุคลากร

           

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
2/3/2564 10:22:31น. 2153
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันพร้อมรับฟัง นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

#กองการเจ้าหน้าที่ #ita64
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน