ศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน ม.พะเยา จัดกิจกรรม Live สด เพื่อสร้างความรู้ด้านการสื่อสารให้กับกลุ่มOTOPจังหวัดพะเยา และสามารถเปิด

2/3/2564 11:33:57น. 219
มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม Live สด ขายสินค้า OTOP ผ่านช่องทางแฟนเพจของ “วัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการเพิ่มช่องทางการขายให้กับกลุ่ม OTOP ในจังหวัดพะเยา” พร้อมกับการสร้างองค์ความรู้ ด้านการสื่อสารและปรับวิธีการขาย ให้เข้ากับบริบทในสถานการณ์ของโรคระบาด เชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ตลาดต้นสัก อ.เมือง จ.พะเยา ให้ประชาชนทั่วไปคนสามารถมาเลือกซื้อสินค้า ที่มาจากชุมชนโดยตรง เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายให้กับชุมชน และสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม OTOP ของจังหวัดพะเยาอีกด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ตลาดต้นสัก อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งตลาดแห่งนี้เปิดทำการทุกวันจันทร์ วันพุธ และ วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 14.00 น.  

สำหรับศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรทัศน์กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม มุ่งเน้นให้บริการด้านการฝึกอบรมสื่อ เพื่อลดช่องว่างทางดิจิตอลให้กับประชาชนในพื้นที่ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงคลื่นความถี่เพื่อเป็นผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ชุมชนในอนาคต หน่วยงานที่สนใจ หรือบุคคลที่สนใจฝึกอบรมสามารถติดตามหลักสูตรต่าง ๆ ได้ที่ Pages ศูนย์เรียนศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
2/3/2564 11:33:57น. 219
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน ม.พะเยา จัดกิจกรรม Live สด เพื่อสร้างความรู้ด้านการสื่อสารให้กับกลุ่มOTOPจังหวัดพะเยา และสามารถเปิด

#UniversityofPhayao ##มหาวิทยาลัยพะเยา #ตลาดต้นสัก
#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน