กิจกรรม Icon UP รอบ Audition ในโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

4/3/2564 9:53:26น. 477
ICon UP
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม Icon UP รอบ Audition ในโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงความสามารถของผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้ง 24 คน และคัดเลือกให้อยู่กับ Coach แต่ละทีม เพื่อพัฒนาความเป็นสากลและทำการแข่งขันในรอบต่อไป โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจกับผู้เข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยนิสิตจะได้รับความรู้ทางด้านภาษาที่เป็นภาษาสากล เกิดความรอบรู้ รู้กว้าง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ห้อง UB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นพรัตน์ ใจหมั่น   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
4/3/2564 9:53:26น. 477
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรม Icon UP รอบ Audition ในโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

##IConUP
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน