คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมมือจัดกิจกรรม “กาดเวิ้งว้าง ครั้งที่ 1” บริเวณลานจอดรถคณะเภสัชศาสตร์

4/3/2564 14:24:05น. 1285
คณะเภสัชศาสตร์

เย็นวันที่ 2 มีนาคม 2564 คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสาธารณะสุขศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม กาดเวิ้งว้าง ครั้งที่ 1บริเวณลานจอดรถคณะเภสัชศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ผลงาน และกิจกรรมของนิสิตที่เป็นจุดเด่นของแต่ละคณะ ภายใต้มาตรการควบคุมโรค COVID-19 โดยงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิเช่น บูทผลิตภัณฑ์สุขภาพ บูทขายผักผลไม้ปลอดสารพิษ บูทแสดงงานศิลป์ กิจกรรมออกกำลังกาย กิจกรรมบนเวที การแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อสุขภาพ การแสดงดนตรีฯ โดยลานจอดรถคณะเภสัชศาสตร์นอกจากให้บริการจอดรถกับคณะใกล้เคียงแล้วยังสามารถใช้เป็นที่ที่ให้นิสิตได้จัดกิจกรรมแสดงออก หรือกิจกรรมกลางแจ้งอื่น ได้อีกทางหนึ่งด้วย          

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
4/3/2564 14:24:05น. 1285
Print Friendly and PDF

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมมือจัดกิจกรรม “กาดเวิ้งว้าง ครั้งที่ 1” บริเวณลานจอดรถคณะเภสัชศาสตร์

#คณะเภสัชศาสตร์ #กาดเวิ้งว้าง ครั้งที่ 1
#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg9 #sdg10 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน