ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการ “วิธีวิทยาการทำวิจัยและการสร้างนวัตกรรมทางการเรียนการสอนภาษาไทย”

4/3/2564 14:27:48น. 336
ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการ  “วิธีวิทยาการทำวิจัยและการสร้างนวัตกรรมทางการเรียนการสอนภาษาไทย”

     เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “วิธีวิทยาการทำวิจัยและการสร้างนวัตกรรมทางการเรียนการสอนภาษาไทย” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ อาคาร 45 ห้องประชุม 4523 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย การวิพากษ์ผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 การแนะนำหัวข้อการวิจัยแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ กิจกรรมสร้างแนวทางในการทำวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย

                               

ภาพ / ข้อมูล : ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ     
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
4/3/2564 14:27:48น. 336
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการ “วิธีวิทยาการทำวิจัยและการสร้างนวัตกรรมทางการเรียนการสอนภาษาไทย”

#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน