ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ภญ. คณาทิพย์ สิงห์สาย ดร. ภญ. พิมพ์ชนก จรุงจิตร นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

11/3/2564 13:27:58น. 2035
นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  ดร. ภญ. คณาทิพย์ สิงห์สาย  ดร. ภญ. พิมพ์ชนก จรุงจิตร   Singsai K, Charoongchit P

คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ

ดร. ภญ. คณาทิพย์ สิงห์สาย

ดร. ภญ. พิมพ์ชนก จรุงจิตร

อาจารย์สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน

https://www.hindawi.com/journals/aps/2020/3176391

 

Singsai K, Charoongchit P, and et al. (2020) Antilipoxygenase and Anti-Inflammatory Activities of Streblus asper Leaf Extract on Xylene-Induced Ear Edema in Mice. Advances in Pharmacological and Pharmaceutical Sciences.
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
11/3/2564 13:27:58น. 2035
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ภญ. คณาทิพย์ สิงห์สาย ดร. ภญ. พิมพ์ชนก จรุงจิตร นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

#คณะเภสัชศาสตร์ #งานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน