ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ภญ. ปาจรีย์ มงคล นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

11/3/2564 13:39:35น. 1838
นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ดร. ภญ. ปาจรีย์ มงคล Mongkhon, P., Fanning, L., Lau, W., Tse, G., Lau, K. K., Wei, L., Kongkaew, C., & Wong, I. (2020). Oral anticoagulant and reduced risk of dementia in patients with atrial fibrillation: A population-based cohort study. Heart rhythm, 17(5 Pt A), 706–713.

ขอแสดงความยินดีกับ

ดร. ภญ. ปาจรีย์ มงคล

อาจารย์สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

https://www.heartrhythmjournal.com

 

Mongkhon, P., Fanning, L., Lau, W., Tse, G., Lau, K. K., Wei, L., Kongkaew, C., & Wong, I. (2020). Oral anticoagulant and reduced risk of dementia in patients with atrial fibrillation: A population-based cohort study. Heart rhythm, 17(5 Pt A), 706–713.   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
11/3/2564 13:39:35น. 1838
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ภญ. ปาจรีย์ มงคล นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

#งานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ #คณะเภสัชศาสตร์
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน