หน่วยกิจการนิสิต งานวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๖ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

15/3/2564 23:30:13น. 1162
หน่วยกิจการนิสิต งานวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๖ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
        ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๖ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งหน่วยกิจการนิสิต งานวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับทราบถึงแนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ตลอดจนความพร้อมในการก้าวสู่วิชาชีพโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทันตแพทย์หญิงนัยนา บูรณชาติ และทีมวิทยากรมาบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ที่ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น ๔ อาคาร ๒โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ชรินทร์ทิพย์ ศุภโชติโภคิณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   
15/3/2564 23:30:13น. 1162
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


หน่วยกิจการนิสิต งานวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๖ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

#ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ #อาจารย์ทันตแพทย์หญิงนัยนา บูรณชาติ


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน