คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

18/3/2564 16:01:55น. 1178
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ โครงการค่ายทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแผนการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักสภาพของนักเรียนและมีโลกทัศน์และเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 70 คน ในระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
18/3/2564 16:01:55น. 1178
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

#คณะวิทยาศาสตร์ #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน