คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ Pre-clinic to Clinic ปีการศึกษา 2563

22/3/2564 15:35:53น. 747
Pre-clinic to Clinic
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้อง UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เวลา 08.30 – 12.00 น. เป็นต้นไป คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ Pre-clinic to Clinic ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุทธนา หมั่นดี คณดีคณะสหเวชศาสตร์ แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ผู้ปกครองและนิสิต เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ
โครงการมอบเสื้อกาวน์ (White Coat Ceremony) จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตแพทย์ได้เตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในระดับชั้นคลินิก และแสดงความยินดีที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปรีคลินิก ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 41 คน และเริ่มเข้าศึกษาในระดับชั้นคลินิก ในปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิกโรงพยาบาลนครพิงค์ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา



 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
22/3/2564 15:35:53น. 747
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ Pre-clinic to Clinic ปีการศึกษา 2563

#คณะแพทยศาสตร์
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน