คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

24/3/2564 10:12:51น. 892
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2 โมดูล “เซนเซอร์สำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่: ลดการสัมผัส สกัดโควิด” หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 มาทำโครงงานกันเถอะ (Mini-project) โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์จาการประยุกต์ใช้เซนเซอร์และ Kidbright ณ ห้อง UB001 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
24/3/2564 10:12:51น. 892
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

#คณะวิทยาศาสตร์ #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน