คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ "พัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา"

30/3/2564 11:28:30น. 1293
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ "พัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา"

ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "พัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา" วิทยากรโดย นายแพทย์พายุพล ศรีอภัย ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ จังหวัดพะเยา ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กล่าวเปิดโครงการดังกล่าวฯ


 


โดยเป็นการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ การตื่นตัวและตระหนัก (Awake & Aware), การตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง (Self emotion awareness), การเห็นค่าคุณค่าตนเอง (Self esteem), การจัดการความเครียด (Stress management), ความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจ (Compassion), การฟีงอย่างลึกซึ่ง (Deep listening) ทั้งนี้นอกจากเพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ฯ


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
30/3/2564 11:28:30น. 1293
Print Friendly and PDF

คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ "พัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา"

#คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน