หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการเข้าร่วมการฝึกอบรมภาษามือไทยขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้บริการนักศึกษาพิการทางการได้ยินในระดับอุดมศ

30/3/2564 16:04:35น. 2446
อบรมภาษามือ
นายอภิเชษฐ ดูใจ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง ภาษามือไทยขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้บริการนักศึกษาพิการทางการได้ยินในระดับอุดมศึกษา ในระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 2564 เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจถึงลักษณะการทำงานกับนักศึกษาพิการ และมีทักษะการใช้ภาษามือเบื้องต้นในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาพิการทางการได้ยิน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโรงแรม Pullman Pattaya Hotel G จังหวัดชลบุรี


     

facebooktwitterline


ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ / นายอภิเชษฐ ดูใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
30/3/2564 16:04:35น. 2446
Print Friendly and PDF

หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการเข้าร่วมการฝึกอบรมภาษามือไทยขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้บริการนักศึกษาพิการทางการได้ยินในระดับอุดมศ

#sdg5 #sdg9 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน