ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

30/3/2564 16:11:55น. 1043
อ. ภญ. ฐาปนี ใจปินตา  ผศ. ดร. อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ  สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม  นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ขอแสดงความยินดี กับ

อ. ภญ. ฐาปนี ใจปินตา

ผศ. ดร. อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ

สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

การพัฒนาแบบทดสอบความรู้เรื่องการใช้ยาเบื้องต้นสำหรับ ผู้ดูแลกล่องยาประจำหอพักที่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาอาศัย

ใน

https://he01.tci-thaijo.org/index.php/TJPP/article/view/206784?fbclid=IwAR3VtnWH6thzW1FHYkQEzM0oLeyAIUmtCs0XD7OGi3FN1gjYUAvFhSu6NxA  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
30/3/2564 16:11:55น. 1043
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

#งานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ #คณะเภสัชศาสตร์
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน