คณะศิลปศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ ๓

30/3/2564 16:24:15น. 1146
คณะศิลปศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ ๓

       คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตและคณาจารย์ผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา โดยตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ นิสิตคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย และ นายวายุ ภูพันนา นิสิตวิทยาลัยการศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วม การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกภาคเหนือการช่วยเหลือแบ่งปัน ช่วยสร้างสรรค์สังคมเป็นสุข” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้การฝึกซ้อมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร ทิพย์เดช อาจารย์อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด และ ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ฝึกซ้อม ควบคุม และดูแล โดยผลการตัดสินปรากฎว่า นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ ๓ รอบคัดเลือกภาคเหนือ จากผู้เข้าประกวดจำนวน ๑๗ คน จาก ๑๐ สถาบันการศึกษาภาคเหนือ      

 

อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร ทิพย์เดช อาจารย์อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด และ ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช

ภาพ : คุณณัฐญาณี ธนาฤทธิ์ / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูล : คุณณัฐญาณี ธนาฤทธิ์

ข่าว : คุณณัฐญาณี ธนาฤทธิ์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                           

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://libarts.up.ac.th/  
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คุณณัฐญาณี ธนาฤทธิ์ / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    คุณณัฐญาณี ธนาฤทธิ์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
30/3/2564 16:24:15น. 1146
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ ๓

#คณะศิลปศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน